Hľadaj >>
Uznania
Holloházi porcelán manufaktúra
Ako sa vyrába?
Múzeum porcelánu
Kontakty

Ak máte záujem dostávať informácie o našich produktoch, akcií a zaujímavostí, pridajte Vašu emailovú adresu na listinu správ.
Ako sa vyrába?

Náčrt technologického postupu výrobu porcelánu
1. ZÁKLADNÉ SUROVINY
Zloženie porcelánovej masy: cca 50% kaolínu, ktorý sa zmiešaním s vodou stáva dobre tvarovateľnou masou, cca 25% živca, ktorý sa pálením roztápa a zahusťuje črep a 25% kremeňa, ktorý zabezpečuje odolnosť počas vypaľovania a robí črep priehľadným.

2. VÝROBA MASY
Tri základné suroviny sa v bubnovom mlyne zmiešajú s vodou a pomocou malých porcelánových drvičov sa točením rozdrvia na častice menšie ako 63 mikrónov. Súčasne sa vytvára homogénna suspenzia. Vytvorené riedke bahno sa z mlyna cez magnety a cedidlá vylieva do bazénu a následne sa kalolisuje. Nasleduje niekoľko týždňov trvajúce „pokojné obdobie“. Vylisované koláče obsahujú 22,5-23% vody. Koláče sa ďalej spracúvajú podľa toho, ktorý z dvoch procesov formovania (použitia) sa použije.

Masa na hrnčiarsky kruh
Koláče prechádzajú vákuovým lisom, v ktorých sa masa zbavuje vzduchu a homogenizuje sa. Výmenou výstupných otvorov vákuového lisu (slimák) vznikajú bloky potrebnej veľkosti a priemeru.

Bahno na odliatky
Z koláčov sa v bazénoch pridaním vody a ďalších prísad (napr. sóda, vodné sklo – umožňujúce dobré odliatie aj pri nízkom obsahu vody) za stáleho miešania vytvára bahno na odliatie s vysokým obsahom – až 65% sušiny.

3. SUROVÁ VÝROBA
STROJOVÝ HRNČIARSKY KRUH
Z kusov odkrajovaných z blokov masy sa pomocou formovacích strojov (roller) zhotovujú kruhovité telesá: taniere a šálky. Formovací stroj vytvára produkt jednosmerným – avšak nie rovnako rýchlym – pohybom sadrovej pracovnej formy a hlavy rollera.
Výrobok po usušení snímu, resp. vyberú zo sadrovej formy a umiestnia do sušičky, resp. na regálové kočíky. Uchá šálok sa priliepajú ručne. Po vysušení a očistení putujú produkty do nasledujúcej fázy výroby.

ODLIEVANIE
Bahno sa dostáva do sadrových pracovných foriem z centrálneho systému cez zlievacie kohútiky pomocou gravitácie. Odlievaním vznikajú polievkové misy, misy na mäso, kávové a čajové kanvice, vázy, figuríny, atď.
Za 15 minút odsávania sa vytvorí 4-5 milimetrov hrubá stena a úmerné množstvo vody vstrebú póry sadrovej formy. Po dosiahnutí potrebnej hrúbky steny sa prebytočné bahno z formy odstráni a dostáva sa späť do centrálneho systému na ďalšie spracovanie. Po usušení produkty vyberú z foriem a poukladajú ich na regálové kočíky. Ak sa výrobok skladá z viacerých odliatych častí, napr. figuríny, tieto sa zliepajú bahnom, z ktorého boli vyrobené. Po vysušení a očistení putujú produkty do nasledujúcej fázy výroby.

4. VYPAĽOVANIE PORCELÁNU – GLAZOVANIE – VYPAĽOVANIE GLAZÚRY
Tak produkty vyrobené strojovým formovaním, ako aj výrobky odlievané sa spevňujú zjemňovacím vypaľovaním na 950C a následne sa môžu glazovať.
Zjemnené výrobky s pórovitosťou 18-20 % sa na 3-4 sekundy ponoria do glazúry, nasajú do seba vodu a zároveň sa na povrchu výrobku vytvorí tenká vrstva glazúry.
Glazúra je zložená z nerastov, ktoré sa len v nepatrnej miere odlišujú od porcelánu, avšak počas vypaľovania vytvárajú sklovitú vrstvu. Po glazovaní a následných kontrolách sa výrobky uložia na vypaľovacie kočíky. Produkty sa v tuneloch alebo komorových peciach na plynové palivo regulovaným plameňom vypaľujú pri 1360-1380C na porcelán. Vytvára sa typická hustá „tkanina“ porcelánu so sklovitým glazovaným povrchom.

5. DEKORÁCIA – VYPAĽOVANIE DEKORÁCIE
Atestovaný biely porcelán vyzdobujú ručným maľovaním a šablónami. Ako materiál na zdobenie sa používajú porcelánové farby – oxidy kovov považované za sklovité materiály s nízkym bodom tavenia. Farby sa na porcelán môžu nanášať ručne, resp. v prípade šablóny tlačiarenskou technikou na šablónový papier a následne vodným kúpeľom obtlačiť na povrch porcelánu. Porcelánové farby nemôžu obsahovať zdraviu nebezpečné rozpustné látky.
Po vykonaní príslušných kontrol nasleduje v záverečnej fáze vypaľovanie dekorácie, ktorá zabezpečí fixovanie a trvácnosť zdobenia na povrchu porcelánu.
Výrobná fáza sa končí atestáciou výrobku.

   

   

   

Copyright © 2007 NEW Profile s.r.o. výhradný dovozca pre SR a ČR, Bratislavská 3192, 945 01 Komárno
Tel.: 035 7741 822, Fax: 035 7741 822, Mobil: +421 903 446226, E-mail: info@newprofile.sk
WEB Design: gART