Hľadaj >>
Uznania
Holloházi porcelán manufaktúra
Ako sa vyrába?
Múzeum porcelánu
Kontakty

Ak máte záujem dostávať informácie o našich produktoch, akcií a zaujímavostí, pridajte Vašu emailovú adresu na listinu správ.
Szász
 
SZÁSZ ENDRE sa narodil 7. januára 1926 v meste Csíkszereda. Jeho otec bol lekárom, po matke zdedil remeselníckeho ducha. Už aj v detstve rád kreslil a veľmi skoro sa rozhodol, že bude maliarom. Jeho rodičia boli proti, ale jeho učiteľ kreslenia v ňom objavil nadanie. V pätnástich absolvuje svoju prvú výstavu.

Maturoval v Marosvásárhelyi, od roku 1846 pokračoval v štúdiách na Vysokej výtvarníckej škole v Budapešti v triede Istvána Szőnyiho.
Na začiatku svojej kariéry – aby sa dostal z finančných ťažkostí – vykonával mnohorakú prácu. Ilustroval niekoľko sto kníh, známe sú jeho perokresby a leptané obrazy. Svojimi knižkami vyhrával ceny, popularitu si získal aj svojimi kalendármi a olejovými grafikami. Pracoval ako divadelný a filmový scénograf a návrhár kostýmov.

Od roku 1970 žije s maďarským občianstvom v Spojených štátoch amerických. V roku 1978 zavítal domov a riaditeľ divadla v Győri, ktoré bolo práve vo výstavbe ho požiadal o namaľovanie dvoch veľkoplošných obrazov.
Po návrate do Ameriky sa umelec v myšlienkach neustále zaoberal témou svojho budúceho diela a spôsob jeho realizácie. V tom čase ho napadla myšlienka vytvoriť obklad na stenu z veľkých hladkých porcelánových dosiek – veď porcelán je oveľa trvácnejší ako iné materiály, je prakticky večný. Neoxiduje, nemení svoju farbu a aj po stáročiach vyzerá presne tak, ako v dobe svojho vzniku.
Pri najbližšej návšteve svojej vlasti Endre Szász uzavrel dohodu o spolupráci s Dielňou jemnej keramiky a započal svoje pokusy v spoločnosti Hollóházi Porcelángyár. Po sérii úspešných pokusov sa zrodili dve diela, každé o ploche 18 m2, ktoré sa dodnes nachádzajú vo vestibule Divadla v Győri. Jednou z nich je freska „Nebo a Zem“ vyjadrujúca jednotu materiálneho a duchovného sveta, kým druhá s názvom „Mladosť“ svojou symbolikou čerpá z krásy mladosti.

Trvalá spolupráca s našou spoločnosťou prekvitala až do roku 1986 a jej výsledkom boli ďalšie vynikajúce diela. Medzi najvýznamnejšie z nich patrí nástenná maľba „Cesta 80“ o rozmere 20 m2 nachádzajúca sa v hale Hotela Hilton v Budapešti, dielo „Champion“ v sále Hungaroringu a ďalšie diela umiestnené vo viacerých inštitúciách celej krajiny. Popri veľkoplošných nástenných obrazoch navrhoval aj jedálenské, čajové a mokka servisy, skupinu okrasných predmetov, veľké podlahové vázy, misy a porcelánové husle patriace do profilu spoločnosti.
Mnohoraké diela Endre Szásza vznikli ako výsledok komplikovaných postupov, ktoré realizoval za pomoci pracovníkov štúdia Szász. Hodnotu jeho diel naznačuje aj skutočnosť, že prevažná väčšina jeho prác bola zhotovená v limitovanej sérii. Jeho práce sú očíslované a na každej z nich sa nachádzaj aj podpis majstra. Vysokú hodnotu dekorovaných váz, mís a servisov nemožno spochybňovať už ani z toho dôvodu, že sú vypracované zložitou technikou. Táto technika je nasledujúca: pri rozmnožovaní mís sa nepoužíva klasický fotooptický postup, ale špeciálny spôsob, pri ktorom umelec maľuje priamo na sieť slúžiacu na rozmnožovanie. Tak si môžeme byť istí, že 500. kus sa vo všetkom zhoduje s originálom.

Endre Szász je okrem svojich grafík známy aj svojimi maľbami charakteristických foriem a farieb. Toto rozpoznala a ocenila spoločnosť Hollóházi Porcelán Rt. a za účasti umelca vyvinula novú kolekciu ušľachtilého porcelánu zhotovenú špičkovou technikou, ozdobenú reprodukciami štyroch originálov Endre Szásza – „Rytier“, „Odkaz“, „Flóra“ a „Kvet“.
Táto kolekcia získala v roku 2002 hlavnú cenu Budapeštianskeho veľtrhu (BNV) a hlavnú cenu Maďarský výrobok.
Endre Szász bol výnimočným umelcom. Svoje prvé skice nakreslil v 40-tych rokoch minulého storočia a počas nasledujúcich šesťdesiatich rokov neustále tvoril. Zomrel 18. augusta 2003. „Endre Szász bol rozmaznávaný osudom, veď nech sa pustil do čohokoľvek, vzišlo z toho umenie.“ – vyhlásil o ňom riaditeľ Národnej galérie.

Endre Szász o umení povedal: „Považujem za nezmyselné, aby sa umelec pod zámienkou modernosti a novosti snažil vytvoriť nedotknuteľné, nezrozumiteľné diela. Základom umeleckého diela je jeho trvanlivosť. Témou každého obrazu sú základné zákonitosti prírody, ktoré existovali dávno predtým, ako sa zrodil človek a budú tu dávno potom, ako človek prestane existovať...“


Copyright © 2007 NEW Profile s.r.o. výhradný dovozca pre SR a ČR, Bratislavská 3192, 945 01 Komárno
Tel.: 035 7741 822, Fax: 035 7741 822, Mobil: +421 903 446226, E-mail: info@newprofile.sk
WEB Design: gART